სახმელეთო გადაზიდვა

სახმელეთო გადაზიდვა

სახმელეთო გადაზიდვებს ლოჯისტიკაში წამყვანი პოზიცია უკავია. ის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერვისია, ამ სერვისის აქტუალურობა რამოდენიმე ფაქტორით არის გამოწვეული:

–           მოკლე დისტანციაზე გადაზიდვის შემთხვევაში სახმელეთო ტრანსპორტი გვაძლევს საშუალებას შევამციროთ ტრანსპორტირების ხარჯები

–           სატვირთო ავტომობილების საშუალებით შესაძლებელია 24 საათიანი მიწოდების სერვისი, რადგან ისინი არ არიან დამოკიდებული აეროპორტის, რკინიგზისა თუ პორტის განრიგებზე. სატვირთო ავტომობილის შესაძლებობები საშუალებას გვაძლევს შევარჩიოთ მოქნილი მარშრუტები და ვაკონტროლოთ ტვირთი გადაზიდვის ნებისმიერ ეტაპზე. მათი საშუალებით ხდება დიდი და მცირე მოცულობის ტვირთების გადაზიდვა, იქნება ეს რეჟიმიანი, ურეჟიმო, სახიფათო თუ არაგაბარიტული ტვირთები.

კაიროს ლოჯისტიკსი მომხარებელს სთავაზობს როგორც შიდა ისე საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვებს.

უპირატესობები

სტაბილურობა

სანდოობა

ყურადღებიანობა

უნიკალური სადაზღვევო პაკეტი

სტატუსის კონტროლი

გამოცდილება

ხარისხის კონტროლი

#ჩვენ გვენდობიან