პროექტების ლოჯისტიკა

პროექტების ლოჯისტიკა

ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი მომხმარებელს თავაზობს პროექტების ლოჯისტიკას, რაც ლოჯისტიკურ საქმიანობაში ყველაზე რთული პროცედურაა. ის მოითხოვს თანამშრომლების არამხოლოდ სრულ ჩართულობას გადაზიდვების ნებისმიერ ეტაპზე, არამედ საინჟინრო, ეკონომიკურ, გეოგრაფიულ და რიგ შემთხვევებში პოლიტიკურ განათლებასაც. ლოჯისტიკური პროექტების განხორციელების პერიოდში მნიშვნელოვანია თითოეული ნაბიჯის განსაკუთრებულად ზედმიწევნით დაგეგმვა, იმისათვის რომ საერთო მომარაგების ჯაჭვი არ გაწყდეს.
პროექტის ლოჯისტიკური მომსახურება მოიცავს საკონსულტაციო სერვისს, მარშრუტების შერჩევას, ვადების სწორ და თანმიმდევრულ დაგეგმარებას.

უპირატესობები

სტაბილურობა

სანდოობა

ყურადღებიანობა

უნიკალური სადაზღვევო პაკეტი

სტატუსის კონტროლი

გამოცდილება

ხარისხის კონტროლი

#ჩვენ გვენდობიან